Vattenrening

En egen vattenanläggning kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra. Vi har mångårig erfarenhet av att serva och installera vattenreningsutrustning

Rening

Om du äger en brunn och är beroende av att använda vattnet därifrån för ditt dagliga behov, är det viktigt att se till att vattnet är rent och säkert att använda. Ett effektivt vattenreningssystem är avgörande för att säkerställa att du och din familj får tillgång till friskt och rent vatten.

Låt oss ta hand hela din vattenanläggning från brunn till kran.

Åtgärder för just ditt problem

Rengöring, tätning av brunnen eller filtrering av brunnsvattnet?

Vi åtgärdar i första hand eventuella problem med brunnskonstruktionen

Rengöring

Första steget är att rengöra brunnen för att avlägsna eventuella föroreningar eller sediment som kan påverka vattenkvaliteten. Vi har dom verktyg och erfarenhet som krävs  för att ta hand om just din brunn.

Vattenprovtagning och analys

För att identifiera exakt vad som orsakar problemet kan det vara klokt att ta vattenprov från brunnen  vi skickar till ett auktoriserat laboratorium för analys. Detta hjälper till att fastställa de specifika föroreningarna eller näringsämnen som kan påverka vattnets kvalitet och smak.

Installation av filter

Om problemet inte kan lösas i brunnen    är det nödvändigt att installera filtreringssystem för att rena råvattnet. Det finns olika typer av filter som kan användas beroende på vilken typ av föroreningar som finns i vattnet. Exempel på filter kan vara ett kombi filter för att ta bort järn och mangan och höja ph värdet. Vi har lösningen för ett gott ,hälsosamt och problemfri vattenförsörjning i många år.

Vid installation av filtreringanläggning lämnar vi alltid förslag på serviceavtal , då kommer vi förbi och kollar över anläggningen mellan 1-4 gånger per år.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet kring hantering av allt som har med brunnar att göra. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig med din utmaning.