Bottenrensning av grävd brunn

En egen dricksvattensbrunn kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra. Vi har lång erfarenhet kring att rensa brunnar, något du bör göra i lagom intervall.

Brunnsrensning

Ditt problem

Det har samlats slam i botten på din grävda brunn som förorenar och minskar tillrinning på dricksvattnet.

Vår lösning

Vi suger och spolar bort bottenslammet och rengör brunnsväggarna. Tekniken som vi använder ökar också vattentillrinningen väsentligt.   

Den utrustning till att utföra rensningen används enbart till sådana ändamål.

Passa på att fixa pumpen och brunnslocket också!

Har du en brunn på gården som inte används för att du har borrat eller har kommunalt vatten installerat?

Att använda den gamla brunnen kontinuerligt har flera fördelar

  1. Oberoende av det kommunala vattensystemet: Om det kommunala vattensystemet inte fungerar kan en gammal brunn vara en oberoende källa till vatten. Det ger dig möjlighet att säkerställa tillgången till vatten oavsett omständigheterna.
  2. Resursbesparing: Om du redan har en befintlig brunn behöver du inte investera lika mycket tid och resurser för att skapa en ny vattenkälla. Det kan vara praktiskt och kostnadseffektivt, särskilt i en akut situation.
  3. Lokal hållbarhet: Att använda en gammal brunn främjar lokal hållbarhet och minskar beroendet av externa vattenförsörjningssystem. Det kan vara en viktig resurs i samhället och minska trycket på andra vattenkällor.
  4. Mindre sårbar för strömavbrott: Många moderna vattenpumpar kräver elektricitet för att fungera. En gammal brunn med manuell eller mekanisk pump kan vara mindre sårbar för strömavbrott, vilket är vanligt under kriser. Vi har en kombipump med både el och mekanisk handpump när det behövs
  5. Kännedom om kvaliteten på vattnet: Om brunnen har använts tidigare, kan det finnas information om vattenkvaliteten. Det kan vara en fördel för att spara tid och pengar eftersom du har förhandsinformation om eventuella kvalitetsproblem. Så rätt åtgärder för brunnen kan vidtas

Kontakta oss för en besiktning av brunnen.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av hantering av allt som har med brunnar att göra. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig med din utmaning.