Om oss

Vilka vi är

Vi är ett företag som har lång erfarenhet av framförallt brunnsborrning som nu specialiserat oss på att renovera grävda brunnar och trycka och spola djupborrade vattenbrunnar. Vi utför även byte av sänkpumpar, säljer/ installerar och servar vattenreningsutrustning.
En annan specialitet är tätningsmanschetter mot ytvatten och saltvattenproblem.

 

Hög säkerhet

Vi utför alla arbeten efter SGUs riktlinjer och Normbrunn-16. Om det händer något har Rehn Entreprenör AB fullt försäkringsskydd, allrisk och ansvarsförsäkring.

Bästa kvalité och kostnadseffektivitet

Med en lång erfarenhet om de problem  som kan uppstå med brunnar kan vi snabbt välja rätt metod för att åtgärda brunnen eller vattnet på bästa sätt.

Vi hjälper dig

Vi servar, renoverar, spolar och trycker din befintliga vattenbrunn

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och dialog om kostnadsförslag!

Här jobbar vi

Vi arbetar huvudsakligen kuststräckan Skellefteå, Umeå och Ö-vik men arbetsområdet sträcker sig inom hela norra regionen av Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss!