Vilka är vi?

Vi är ett företag som har lång erfarenhet av framför allt brunnsborrning som nu specialiserat oss på att renovera borrade grävda vattenbrunnar. Vi utför även byte och försäljning av och renoverar pumpar, säljer/ installerar och servar vattenreningsutrustning. En annan specialitet är tätningsmanschetter mot ytvatten och saltvattenproblem.

Vi ser hela vattensystemet, Från brunn till kran

Hur jobbar vi?

Hög säkerhet

Vi utför alla arbeten efter SGUs riktlinjer och Normbrunn-16. Om det händer något har Rehn Entreprenör AB fullt försäkringsskydd, allrisk och ansvarsförsäkring.

Bästa kvalité och kostnadseffektivitet

Med en 35 årig erfarenhet om de problem  som kan uppstå med brunnar och vattenförsörjning kan vi snabbt välja rätt metod för att åtgärda brunnen eller vattnet på bästa sätt.

Vi hjälper dig

Vi ser hela vattensystemet, Från brunn till kran

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och dialog om kostnadsförslag!

Här jobbar vi

Vi arbetar huvudsakligen kuststräckan Skellefteå, Umeå och Ö-vik men arbetsområdet sträcker sig inom hela norra regionen av Sverige.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet kring hantering av allt som har med brunnar att göra. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig med din utmaning.