Spola din brunn

En egen dricksvattensbrunn kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra. Vi har lång erfarenhet kring att spola brunnar, något man bör göra regelbundet.

Spolning

Ditt problem

Det har samlats en massa smuts på väggarna eller i botten på brunnen som minskar vattentillströmningen.

Vår lösning

Vi spolar med vatten med högt tryck ner till botten av brunnen som spolar/rensar bort smuts och kladd som sitter på väggarna i brunnen. I vissa fall blåser vi även brunnen från botten med tryckluft som med vattnet i brunnen bearbetar väggarna ännu en gång.

Vi rekommenderar att man spolar sin brunn ungefär var femte till tionde år. Vid stora mängder av framför allt järn och mangan så är behovet kanske tre till fem år. Om det är mycket avlagringar är det också bra att göra rent slangen både invändigt och utvändigt.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet kring hantering av allt som har med brunnar att göra. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig med din utmaning.