Täta din brunn

En egen dricksvattensbrunn kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra. Vi har lång erfarenhet kring att täta brunnar, ett bra sätt att säkerställa att dricksvattnet inte förorenas med exempelvis saltvatten eller ytvatten.

Tätning

Ditt problem

Ditt vatten smakar av saltvatten, är färgat eller smakar illa av andra orsaker.

Ytvatten

En vanlig orsak till problem är att det inte är tätt mellan det rör som sitter genom jordlagret ner i berget och berggrunden. I gamla brunnar så står ofta röret på berget. På nyborrade brunnar ska röret borras ner minst 2 meter i fast berg.

En annan orsak kan vara att det finns grunda sprickor i berget som leder ner ytvatten i brunnen.

Saltvatten

Brunnen är för djupt borrad eller för stort vattenuttag.

Lösning

Lösningen på dessa problem kan vara att montera en tätningsmanschett ovanför/ nedanför pumpen. Det vatten som kommer uppifrån eller nerifrån stannar där och blandas då inte i dricksvattnet.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet kring hantering av allt som har med brunnar att göra. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig med din utmaning.