Våra tjänster

Vad vi kan göra för dig

 

 

Allt från filterservice till tätning av brunnen

Hör av dig så ska vi göra allt för att lösa ditt vattenproblem.

Våra tjänster är berättigad till rotavdrag, vilket innebär att  30 procent av arbetskostnaden är avdragsgill.

Läs gärna mer kring rotavdrag på skatteverkets hemsida.

Dåligt vattentryck

Begränsad vattentillgång

Vattnet smakar illa

Vattnet luktar illa

Filteranläggningen fungerar inte som den ska

PROCESS

BÖRJA MED EN KONSULTATION

Steg 1

Kontakta oss om vad som behöver åtgärdas. Det mesta brukar gå att förklara på telefon och e-post.
Skulle det behövas kommer vi ut, kostnadsfritt, och tittar på problemet.

Steg 2

Vi skickar en offert på vad som behöver utföras.

I samtal med dig kommer vi överens om offerten och när vi ska vara på plats.

 

Steg 3

Vi utför arbetet, dokumenterar och protokollför. Protokollen som beskriver utfört arbete och det material som använts, skickas med fakturan.

Det vi gör bäst

Tryckning

Om en borrad vattenbrunn inte ger tillräckligt med vatten så trycker man brunnen. Vi monterar en tryckmanschett i brunnen som hindrar vattnet att komma uppåt, sedan spolar vi ner vatten med högt tryck och på så vis spräcker berget.

Vår utrustning används endast till dricksvatten och aldrig till avlopp eller dylikt.

Bottenrensning, grävd brunn

Vi suger och spolar bort bottenslammet. Tekniken som vi använder ökar också vattentillrinningen väsentligt. Vi fyller givetvis på brunnen med rent vatten igen när vi är färdiga.

Passa på att fixa pumpen också!

Spolning

När vi spolar brunnen så använder vi oss av tryckluft. Vi trycker ned luft med högt tryck som med vattnet i brunnen bearbetar väggarna och spolar bort  smuts och kladd som sitter på väggarna i brunnen. Vid behov tillsätter vi rent vatten från bilen för att skölja ur det sista. Vi rekommenderar att man spolar sin brunn ungefär var femte till sjunde år. Vid stora mängder av framförallt järn och mangan så är behovet kanske tre till fem år. Då det är mycket avlagringar är det också bra att göra rent slangen både invändigt och utvändigt.

Vår utrustning används endast till dricksvatten och aldrig till avlopp eller dylikt.

Tätning

  Ytvatten

En vanlig orsak till problem är att det inte är tätt mellan det rör som sitter genom jordlagret ner i berget och berggrunden.

En annan orsak kan vara att det finns grunda sprickor i berget som leder ner ytvatten i brunnen . Vi startar med att gå ner i brunnen med en kamera och lokaliserar var problemvattnet tränger in .

Lösningen på detta problem är att  montera en tätningsmanschett ovanför pumpen. Det vatten som kommer uppifrån  stannar där och blandas då inte  i dricksvattnet.

Saltvatten

Brunnen är för djupt borrad eller för stort vattenuttag. Enklaste lösningen på detta problem kan vara att höja pumpen! Fungerar inte det så finns det ett flertal andra lösningar. Saltvatten är tyngre , har alltså högre densitet än dricksvatten   så målet är att  det vatten som kommer  nerifrån stannar där och blandas då inte  i dricksvattnet. Vi kan brunnsrenovering och vi föreslår olika åtgärder utifrån dina problem

Klorering av vattenbrunn

Ibland när vi gör rent brunnar hittar vi små kryp som inte hör hemma i dricksvatten t ex. ormar, grodor eller möss. Då är det bra att klorera brunnen för att få bort eventuella bakterier. En annan orsak till att man vill spola och klorera sin brunn är när man haft inträngning av ytvatten från t.ex. närliggande åker eller kohage. Bakterier kan vandra emot flödesriktningen och tillbaka ned i brunnen. Det är därför viktigt att man spolar alla kranar i fastigheten tills man känner lukten av klor. Om och när vi gjort detta hos dig kommer du att få mer instruktioner på plats.

Vår utrustning används endast till dricksvatten och aldrig till avlopp eller dylikt.

Bra att veta

Vissa saker är bra att veta innan vi kommer och arbetar med din brunn.

  • Lastbilen är stor och tung. Höjden på bilen är 4,2 m. Titta gärna längs vägen så att det inte är träd eller grenar som kan hindra vår framfart. Vägen och marken vi skall köra på kan få lite djupare spår än av en vanlig personbil. Ombord på vår lastbil finns sju kubikmeter vatten som väger en del. Vi är rätt vana och tar oss ofta fram, men förvarningar om eventuella hinder/ svårigheter är alltid välkommet.
  • Det kan komma upp mycket vatten. Vid tryckning och spolning av brunnar kommer det upp mycket vatten ur brunnen. Detta kommer att göra marken runt brunnen blöt innan det torkar upp eller rinner undan.​
  • Vattnet kan vara grumligt. När man har en nyborrad eller nytryckt brunn är vattnet oftast grumligt. När i tid vattnet blir rent och klart kan variera. Om det är mycket stor vattentillgång i brunnen så kan man pumpa ur det grumliga. Är det mindre tillgång av vatten är det bättre att låta brunnen ”vila” så att det grumliga får lägga sig på botten av brunnen.

Var rädd om din brunn. Vatten är vårt viktigaste livsmedel!