Renovera brunn

Brunnsrenovering

 

 

En egen dricksvattensbrunn kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra.
Brunnsproblem kan bero på många olika orsaker. Det finns många saker att tänka på när man ska renovera en brunn .

Vi kan brunnsrenovering och vi föreslår olika åtgärder utifrån dina problem.

Borrade brunnar

Ytvatten

En vanlig orsak till problem är att det inte är tätt mellan det rör som sitter genom jordlagret ner i berget och berggrunden.

En annan orsak kan vara att det finns grunda sprickor i berget som leder ner ytvatten i brunnen. Lösningen på detta problem kan vara att montera en tätningsmanschett ovanför pumpen så ytvattnet inte blandas med dricksvattnet

Saltvatten

Brunnen är för djupt borrad eller för stort vattenuttag. Lösningen på detta problem kan vara att montera en tätningsmanschett eller cementplugg nedanför pumpen. Det saltvattet som kommer nerifrån stannar där och blandas då inte i dricksvattnet.

Den enklaste lösningen kan ibland vara att höja pumpen!

Brist på vatten

Allt vatten innehåller kemiska ämnen i olika mängder. Vissa av dessa ämnen som till exempel järn och mangan kan oxidera i brunnen och skapa beläggningar på brunnens insida. Dessa beläggningar kan täppa till de sprickor och porer i berget som tillför vatten i brunnen. Detta sker i alla brunnar men i varierande hastighet.

I de fall brunnen har påverkats av utfällningar så mycket att kapaciteten inte räcker till kan brunnen i de flesta fall rekonditioneras. En rekonditionering kan enklast förklaras likt en brunnsrengöring och det finns olika metoder för att rengöra brunnen. Vilken metod som är lämpligast för just er brunn beror på dess konstruktion och utformning

Borrad brunn

Grävda brunnar

Brist på vatten

Har man brist på vatten i en grävd brunn kan orsaken vara slambildning på botten som påverkar tillrinningen. Där har vi utvecklat ett system där vi både spolar och suger samtidigt. Det kan även bero på att grundvattnet har sänkts, då kan lösningen vara att slå eller spola ner ett stålrör med perforerad spets till vattenförande lager och på så sätt öka kapaciteten och komma ner till en lägre nivå med pumpen.

Brunnsrenovering Umeå

Bra att veta

Vissa saker är bra att veta innan vi kommer och arbetar med din brunn.

  • Lastbilen är stor och tung. Höjden på bilen är 4,2 m. Titta gärna längs vägen så att det inte är träd eller grenar som kan hindra vår framfart. Vägen och marken vi skall köra på kan få lite djupare spår än av en vanlig personbil. Ombord på vår lastbil finns sju kubikmeter vatten som väger en del. Vi är rätt vana och tar oss ofta fram, men förvarningar om eventuella hinder/ svårigheter är alltid välkommet.
  • Det kan komma upp mycket vatten. Vid tryckning och spolning av brunnar kommer det upp mycket vatten ur brunnen. Detta kommer att göra marken runt brunnen blöt innan det torkar upp eller rinner undan.​
  • Vattnet kan vara grumligt. När man har en nyborrad eller nytryckt brunn är vattnet oftast grumligt. När i tid vattnet blir rent och klart kan variera. Om det är mycket stor vattentillgång i brunnen så kan man pumpa ur det grumliga. Är det mindre tillgång av vatten är det bättre att låta brunnen ”vila” så att det grumliga får lägga sig på botten av brunnen.

Var rädd om din brunn. Vatten är vårt viktigaste livsmedel!