REHN ENTREPRENÖR

Vi utför service av vattenanläggningar, brunnsrenovering, vattenrening, vattenpumpar och brunnsborrning i norra delen av Sverige

Rehn Entreprenör

Vi är ett företag som har lång erfarenhet av framför allt brunnsborrning som nu specialiserat oss på att renovera borrade grävda vattenbrunnar. Vi utför även byte och försäljning av pumpar, säljer/ installerar och servar vattenreningsutrustning.
En annan specialitet är tätningsmanschetter mot ytvatten och saltvattenproblem.

Vi ser hela vattensystemet, Från brunn till kran.

Våra tjänster

Spolning av Borrad Brunn

Vi spolar med vatten med högt tryck ner till botten av brunnen som spolar/rensar bort smuts och kladd som sitter på väggarna i brunnen. I vissa fall blåser vi även brunnen från botten med tryckluft som med vattnet i brunnen bearbetar väggarna ännu en gång.

Tryckning av Borrad Brunn

Vi monterar en tryckmanschett på specifikt djup i brunnen och under tryckmanschetten trycker vi ut vatten som spräcker fram vattenförande sprickzoner i berggrunden.

Bottenrensning av Grävd Brunn

Fixa din grävda brunn nu!! Vi suger/spolar bort bottenslammet och högtrycksspolar brunnsväggarna. Tekniken som vi använder ökar också vattentillrinningen väsentligt. Vi installerar hela vattensystemet både till hushåll och trädgårdsbevattning

Tätning av Borrad Brunn

Vi startar med att filma brunnen för att veta exakt var det ovälkomna vattnet kommer in. en vanlig orsak kan vara att det finns grunda sprickor i berget som leder ner ytvatten i brunnen eller att saltvatten tränger in på djupet.

Vattenrening

En egen vattenanläggning kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra. Vi har mångårig erfarenhet av att serva och installera vattenreningsutrustning.

Brunnsrenovering

Vilken metod som är lämpligast för just er brunn beror på dess konstruktion och utformning. Vi klorerar brunnen för att få bort eventuella bakterier. Detta utför vi oftast vid alla typer av brunnsrenovrring.

Våran process

Börja med en konsultation

Kontakt

Kontakta oss om vad som behöver åtgärdas. Det mesta brukar gå att förklara på telefon och e-post. Skulle det behövas kommer vi ut, kostnadsfritt, och tittar på problemet.

Offert

Vi skickar en offert på vad som behöver utföras. I samtal med dig kommer vi överens om offerten och när vi ska vara på plats.

Utförande

Vi utför arbetet, dokumenterar och protokollför. Protokollen som beskriver utfört arbete och det material som använts, skickas med fakturan.