Det går att söka ROT-avdrag för våra arbeten

Välkommen till Rehn Entreprenör AB

Vi utför service, renoverar, spolar och trycker din befintliga vattenbrunn
Läs mer

Kostnadsfri konsultation

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ökad Tillrinning

Borrad brunn
Tryckning/spolning

Grävd brunn
Rensning av botten/fördjupning (utan grävning)

 

Brunnsåtgärder/ renovering

Borrad brunn
Filmning för att lokalisera på vilket djup problemet är.
Åtgärd: att täta bort området där det icke önskvärda vattnet kommer in.

Grävd brunn
Filming av botten och brunnsväggar för att se sprickor och föroreningar.
Åtgärd: att suga ur botten och täta sprickor.

 

Spola brunn

Rengöring av brunnsväggar och klorering.

 

Pumpar och övrig utrustning

Säljer och byter pumpar av alla kända märken.

 

Vattenrening installationer

Säljer,  installerar och servar vattenanläggningar.

 

Serviceavtal

Service av vattenanläggningen kan skötas av oss. Hör av dig som kommer vi överens om hur detta kan läggas upp!

 

Några arbeten

Tryckning av vattenbrunn
När trycket släpper
Högt tryck
Rengöring av material
Analysering
Ibland går vi ner på djupet