Det går att söka ROT-avdrag för våra arbeten

Välkommen till Rehn Entreprenör AB brunnsrenovering

Vi utför service av VattenBrunnar i norra sverige Brunnsrenovering Vatten rening Vattenpumpar och Brunnsborrning
Läs mer

Kostnadsfri konsultation

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ökad Tillrinning

Borrad brunn
Tryckning/spolning

Grävd brunn
Rensning av botten/fördjupning av brunnen ,utan grävning

 

Brunnsåtgärder/ brunnsrenovering

Borrad brunn
Filmning för att lokalisera på vilket djup problemet är.
Åtgärd: att täta bort området där det icke önskvärda vattnet kommer in.

Grävd brunn
Filming av botten och brunnsväggar för att se sprickor och föroreningar.
Åtgärd: att suga ur botten och täta sprickor.

 

Spola brunn

Rengöring av brunnsväggar och klorering.

 

Pumpar och övrig utrustning

På lager har vi Djupbrunnspumpar,pumpar till grävda brunnar och gårdspumpar som inte kräver el.

 

Vattenrening installationer

Säljer,  installerar och servar vattenanläggningar.

 

Serviceavtal

Service av vattenanläggningen kan skötas av oss. Hör av dig som kommer vi överens om hur detta kan läggas upp!

 

Några arbeten