Rening (UNDER UPPBYGGNAD)

Vattenrening

 

 

(1).

Om du äger en brunn och är beroende av att använda vattnet därifrån för ditt dagliga behov, är det viktigt att se till att vattnet är rent och säkert att använda. En effektiv vattenreningssystem är avgörande för att säkerställa att du och din familj får tillgång till friskt och rent vatten. Låt oss ta hand hela din vattenaläggning från brunn till kran

Åtgärder för just ditt problem

 Rengöring, tätning eller filtrering ab brunnsvattnet.

Vi åtgärdar i första hand grundproblemet 

 1.  första steget är att rengöra brunnen för att avlägsna eventuella föroreningar eller sediment som kan påverka vattenkvaliteten.Vi har dom verktyg och erfarenhet som krävs  för att ta hand om just din brunn           
 2. Vattenprovtagning och analys: För att identifiera exakt vad som orsakar problemet kan det vara klokt att ta vattenprov från brunnen  vi skickar till ett auktoriserat laboratorium för analys. Detta hjälper till att fastställa de specifika föroreningarna eller näringsämnen som kan påverka vattnets kvalitet och smak.                                                                           
 3. Installation av filter: Om problemet inte kan lösas i brunnen    kan det vara nödvändigt att installera filtreringssystem för att rena vattnet. Det finns olika typer av filter som kan användas beroende på vilken typ av föroreningar som finns i vattnet. Exempel på filter kan vara kolfilter för att avlägsna organiska föroreningar eller järnfilter för att ta bort järn och mangan och höja ph värdet

 

Vår lösning

Bra att veta

 1. Underhåll: Brunnen bör regelbundet inspekteras och underhållas för att säkerställa att den fungerar optimalt. Det kan innebära spolning av borrade brunnar . Vi tar även hand om din grävda brunn .
 2. Kontakta Rehn Entreprenör för besiktning av brunnen eller hela ditt vattensystem
    Vattenkvalitet: Det är viktigt att regelbundet testa vattnet från brunnen för att säkerställa att det är säkert att använda och konsumera. Vattenprov tar vi och skickar  till  ett ackrediterat laboratorium för att kontrollera att det inte innehåller skadliga föroreningar eller bakterier.
    vi har även egen analys utrustning för en snabb analys av ditt vatten
    Vår erfarenhet och kompetens och erfarenhet av brunnsborrning och vattenrening gör oss till det självklara valet för alla typer av vattenanläggningar