Tätning

Täta din brunn

 

 

En egen dricksvattensbrunn kräver en del underhåll för att den ska fungera och ge dig dricksvatten som är bra.

Vi har lång erfarenhet kring att täta brunnar, ett bra sätt att säkerställa att dricksvattnet inte förorenas med exempelvis saltvatten eller ytvatten 

Borrad brunn

Ditt problem

Ditt vatten smakar av saltvatten, är färgat eller smakar illa av andra orsaker.

Vår lösning

Ytvatten

En vanlig orsak till problem är att det inte är tätt mellan det rör som sitter genom jordlagret ner i berget och berggrunden. I gamla brunnar så står ofta röret på berget.  På nyborrade brunnar ska röret borras ner minst 2 meter i fast berg.

En annan orsak kan vara att det finns grunda sprickor i berget som leder ner ytvatten i brunnen.

Saltvatten

Brunnen är för djupt borrad eller för stort vattenuttag.

Lösning

Lösningen på dessa problem kan vara att montera en tätningsmanschett ovanför/ nedanför pumpen. Det vatten som kommer uppifrån eller nerifrån stannar där och blandas då inte  i dricksvattnet.

Bra att veta

Vissa saker är bra att veta innan vi kommer och arbetar med din brunn.

  • Lastbilen är stor och tung. Höjden på bilen är 4,2 m. Titta gärna längs vägen så att det inte är träd eller grenar som kan hindra vår framfart. Vägen och marken vi skall köra på kan få lite djupare spår än av en vanlig personbil. Ombord på vår lastbil finns sju kubikmeter vatten som väger en del. Vi är rätt vana och tar oss ofta fram, men förvarningar om eventuella hinder/ svårigheter är alltid välkommet.
  • Det kan komma upp mycket vatten. Vid tryckning och spolning av brunnar kommer det upp mycket vatten ur brunnen. Detta kommer att göra marken runt brunnen blöt innan det torkar upp eller rinner undan.​
  • Vattnet kan vara grumligt. När man har en nyborrad eller nytryckt brunn är vattnet oftast grumligt. När i tid vattnet blir rent och klart kan variera. Om det är mycket stor vattentillgång i brunnen så kan man pumpa ur det grumliga. Är det mindre tillgång av vatten är det bättre att låta brunnen ”vila” så att det grumliga får lägga sig på botten av brunnen.

Var rädd om din brunn. Vatten är vårt viktigaste livsmedel!